Archive for the '12: จีน' Category

ไว่หยวนเน่ยฟัง

กุมภาพันธ์ 14, 2007

สำหรับคนที่ได้ไปดูหนังเรื่อง ‘วังดอกทอง’ มาแล้ว
คงได้เห็นความอลังการของมุมภาพแบบ ‘แปลน’
ที่ยิงลงมายังโต๊ะอาหารที่ตั้งอยู่หน้าพระราชวัง
โดยมีลวดลายที่พื้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมและวงกลมซ้อนกันไปมา

ว่ากันว่า นี่คือปรัชญาสำคัญประการหนึ่ง เรียกว่า ‘ไว่หยวนเน่ยฟัง’
ซึ่งแปลว่า ‘อ่อนนอกแข็งใน’ วงกลมที่อยู่ด้านนอกหมายถึง
ความสุภาพอ่อนน้อม สี่เหลี่ยมข้างในหมายถึง ความเข้มแข็ง
และยืนหยัดในหลักการ*

แถมยังมีอีกความเชื่อหนึ่ง การออกแบบยอดตึกที่นิยมสร้างเป็น
ทรงกลมล้อมรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสนั้นสะท้อนระบบจักรวาลวิทยาจีน
ที่เชื่อกันมาแต่โบราณว่า โลกหรือแผ่นดินเป็นผืนสี่เหลี่ยม
ในขณะที่ท้องฟ้าเป็นทรงกลมผ่าซีกคล้ายฝาชีครอบ*

ซึ่งเมื่อฟังดูตามปรัชญาแรกแล้ว ย่อมเห็นถึงสัญลักษณ์
ที่ซ่อนอยู่ในเรื่อง และปรัชญาที่ซุกซ่อนอยู่ในองค์ประกอบชีวิต
ของชาวจีนเสมอ

‘อ่อนนอกแข็งใน’
หากอยากเข้าใจถ้อยคำนี้ให้ลึกซึ้งขึ้น
กรุณาไปดูหนังเรื่อง ‘วังดอกทอง’
นี่แหละหนอ จีน.

*จากหนังสือ ย่ำแดนมังกร ภาคพิสดาร โดย ผศ.ดร. เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร